ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trường tiểu học Lê Đình Chinh thuộc địa bàn thôn 6, xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, được thành lập theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2002 của UBND huyện Đăk Song. Đến thời điểm hiện tại trường có cơ cấu tổ chức như sau:

1. Về tổ chức

a) Về biên chế lớp và học sinh


b) Về đội ngũ

Toàn trường có 42 viên chức và người lao động; trong đó: 03 quản lý; 08 giáo viên chuyên trách; 01 giáo viên tổng phụ trách đội; 24 giáo viên dạy môn chung; 05 nhân viên và 01 bảo vệ hợp đồng 68.

Trình độ: Cán bộ quản lý 03/03 đại học; Giáo viên: đại học 31/33 (còn 2 GV đang học đại học và chuẩn bị thi tốt nghiệp vào hè năm 2023); Nhân viên: đại học 02, trung cấp: 03.

2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Có 25 phòng học văn hóa; 01 phòng Tin, 01 Phòng thư viện và thiết bị; 01 phòng Hiệu trưởng; 01 phòng phó Hiệu trưởng; 01 phòng Đội; 01văn phòng; 01 phòng y tế; 01 nhà đa chức năng; 01 Phòng bảo vệ; 01 nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; 03 nhà vệ sinh học sinh; 01 nhà vệ sinh CB, GV, NV.

Thiết bị dạy học: có 26 ti vi kết nối mạng internet, phòng âm nhạc (nhà đa năng) cũng có ti vi đáp ứng nhu cầu tối thiểu trong dạy và học. Khuôn viên khang trang, sạch đẹp.