• Nguyễn Thị Thào
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0906464905
 • ngoclinhchuyentoan@gmail.com
 • Địa chỉ : Thôn 3, xã Nâm N'Jang, Đăk Song, Đăk Nông Bằng TN : Đại học tiểu học
 • Hoàng Thị Mai Liên
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0813855419
 • mailienledinhchinh@gmail.com
 • Địa chỉ: Thôn 6, xã Nâm N'Jang, Đăk Song, Đăk Nông Bằng TN : Đại học tiểu học
 • Trần Đình Hưng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0943541199
 • dinhhung7509@gmail.com
 • Địa chỉ : Thôn 6, xã Nâm N'Jang, Đăk Song, Đăk Nông Bằng TN : Đại học tiểu học